Ordinacijski čas
PON: 15.00 - 19.30
TOR: 7.00 - 13.00
SRE: 7.00 - 19.00
ČET: 7.00 - 13.00
PET: 7.00 - 12.00
*kosilo 13.00-14.00

Samoplačniške storitve po predhodnem dogovoru izven navedenega urnika.

+386 51 203 283
info@pio.si
Cesta krških žrtev 112
8270 Krško

ANAMNEZA IN PREGLED

Ob prvem obisku se pogovori o simptomih in vidnih težavah v ustni votlini, o pričakovanjih in možnostih zdravljenja, splošnem sistemskem zdravstvenem stanju (alergije, zdravila, bolezni,...), navadah in razvadah. Nato se opravi pregled obraza, zob, obzobnih tkiv, sluznic in globokih tkiv celotne ustne votline. Pri pregledu obzobnih tkiv opazujemo barvo, obliko, debelino in kozistenco dlesni ter prisotnost mehkih in trdih zobnih oblog. S parodontalno sondo se nato izmeri odmike dlesni in globino žepov ter pri tem opazuje ali dlesen ob merjenju krvavi.

SISTEMSKA FAZA

Cilj sistemske faze zdravljenja je izničiti ali zmanjšati vpliv sistemskih dejavnikov na izzid zdravljenja, zmanjšati možnosti zapletov med in po posegih ter zaščititi pacienta oz. zdravstveno osebje pred nevarnostjo infekcij. V tej fazi se po potrebi posvetuje tudi s specialisti drugih področij zdravstva ali zobozdravstva.

ZDRAVLJENJE GINGIVITISA

Po prvem pregledu in sistemski fazi je mogoče z vzpostavitvijo dobre ustne higiene, odstranitvijo dejavnikov, ki omogočajo zadrževanje zobnih oblog in preventivnimi zobozdravniškimi posegi, kot je odstranitev trdih in mehkih zobnih oblog, začetno vnetje (gingivitis) povsem odpraviti in pozdraviti tako, da ne pusti trajnih posledic.

ZDRAVLJENJE PARODONTITISA

Zdravljenje parodontitisa poteka v treh fazah, ki sledijo prvem pregledu in sistemski fazi.

Pred prvo fazo zdravljenja se odstrani in za čas zdravljenja začasnimi protetičnimi nadomestki nadomesti zobe, ob katerih je parodontalna bolezen napredovala do mere, da jih tudi z zdravljenjem ni več mogoče ohraniti.


PRVA FAZA – ORALNO HIGIENSKA FAZA

Je osnovni postopek, s katerim se z zobnih površin odstrani bakterijski biofilm in bakterijske zobne obloge, ki so glavni razlog za nastanek parodontalne bolezni. Postopek se prične z ultrazvočnimi inštrumenti, s katerimi se odstrani biofilm in mehke ter trde zobne obloge. Nato se ročnimi inštrumenti zlušči in zgladi površino zobnih korenin. Kjer je mogoče, se odstrani tudi vse ostale dejavnike, ki omogočajo zadrževanje bakterijskih zobnih oblog, kot so previsi zalivk in fiksno-protetičnih nadomestkov. Ob koncu sledi dezinfekcija parodontalnih žepov z antiseptično raztopino ter poduk o pravilnem in učinkovitem vzdrževanju ustne higiene.

Dva meseca po oralno-higienski fazi opravimo kontrolni pregled z meritvami. Na mestih, kjer so morebiti še vedno prisotni poglobljeni obzobni žepi, ki krvavijo, nadaljujemo z drugo fazo zdravljenja (kirurško zdravljenje). V kolikor poglobljenih obzobnih žepov ni več prisotnih, stanje vzdržujemo s tretjo fazo zdravljenja (vzdrževalno oz. podporno zdravljenje), ki poteka vse življenje.


DRUGA FAZA – KIRURŠKO ZDRAVLJENJE

V tej fazi zdravljenja se s pomočjo različnih kirurških posegov (reženjska operacija, regenerativni in rekonstrukcijski postopki) obzobne žepe zmanjša oziroma odstrani. Operativne posege se opravlja le pri pacientih z visoko stopnjo ustne higiene, saj v primeru slabše ustne higiene kirurški posegi ne prinašajo pričakovanih rezultatov. V primeru slabe ustne higiene se obdobno ponavlja prvo fazo zdravljenja.


TRETJA FAZA – VZDRŽEVALNO OZ. PODPORNO ZDRAVLJENJE

Vzdrževalno oziroma podporno zdravljenje vključuje redne kontolne preglede z odstranjevanjem bakterijskega biofilma in morebitnih mehkih ter trdih zobnih oblog s površin zob in iz minimalno poglobljenih obzobnih žepov, ki ostanejo po oralno higienski fazi ali kirurški fazi zdravljenja.

Vzdrževalno zdravljenje preprečuje ponovno infekcijo in nadaljnjo razgradnjo obzobnih tkiv ter traja vse življenje.

Časovni intervali vzdrževalnega zdravljenja se gibljejo med 3 in 12 meseci ter se določajo glede na oceno tveganja za ponovitev in napredovanje parodontitisa. Tveganje ocenimo s pomočjo parametrov, ki jih določimo za vsakega pacienta posebej.ZDRAVLJENJE NEKROTIZIRAJOČEGA PARODONTITISA

Zdravljenje nekrotizirajočega parodontitisa je zaradi hitrega napredovanja bolezni in hitrega propadanja obzobnih tkiv potrebno pričeti čim prej, saj se na ta način lahko izognemo večjim dolgoročnim defektom obzobnih tkiv.

AKUTNA FAZA

V akutni fazi se opravi vse postopke anamneze, pregleda in sistemske faze zdravljenja parodontitisa z izjemo merjenja globine obzobnih žepkov, saj so v tej fazi običajno prisotne močne bolečine, ki pogosto onemogočajo ustrezno vzdrževanje ustne higiene in velikokrat tudi otežujejo prehranjevanje.

Po določitvi posrednih vzrokov bolezni, se, v kolikor je le mogoče, s pomočjo ultrazvočnih inštrumentov odstrani bakterijske zobne obloge in morebitne obloge hrane. Usta se nato s pomočjo antiseptičnih raztopin dezinficira.

Ob prisotnosti sistemskih znakov (povečane regionalne bezgavke, povišana telesna temperatura) se poleg lokalnega zdravljenja predpiše sistemska antibiotična zaščita.

V področju samih ran se v prvih dneh ustno higieno zagotavlja zgolj z antiseptičnimi sredstvi in se ne izvaja ščetkanja, saj se rane v nasprotnem primeru celijo počasneje.


KOREKCIJSKA FAZA

Po umiritvi akutnih znakov se opravi pregled z meritvami odmikov dlesni in oceno obsežnosti poškodb, ki so nastale v akutni fazi.

V primeru obsežnejših defektov ali prisotnosti poglobljenih obzobnih žepov se zdravljenje nadaljuje z drugo fazo zdravljenja (kirurško zdravljenje) parodontitisa.

V primeru zgolj manjših defektov, ki ne potrebujejo kirurške korekcije, ter odsotnosti poglobljenih obzobnih žepov, se zdravljenje nadaljuje s tretjo fazo zdravljenja (vzdrževalno oz. podporno zdravljenje) parodontitisa.ZDRAVLJENJE PARODONTALNEGA ABSCESA

AKUTNA FAZA

V akutni fazi se opravi vse postopke anamneze, pregleda in sistemske faze zdravljenja parodontitisa. Nato se odpravi akutne težave, ki ovirajo pri normalnih funkcijah (tujek, oteklina, gnoj, morebitna povišana telesna temperatura, bolečina). Po potrebi se naredi rez v mehkih tkivih (incizija), s katerim se omogoči drenažo gnojne vsebine, v primeru povišane telesne temperature ali bolj razširjeni in difuzni obliki otekline je priporočljiva antibiotična sistemska zaščita.


ZDRAVLJENJE IZVORNE ALI NASTALE LEZIJE

Po odstranitvi akutnih težav se odstrani morebitne defekte in/ali vzroke za nastanek parodontalnega abscesa. V nekaterih primerih to vključuje tudi koreninsko (endodontsko) zdravljenje zoba.+386 51 203 283